migacz
Strona główna
Oferta
Cennik
Warunki gwarancji
Galeria
Kontakt
alternatory koszalin
warunki

Warunki gwarancji:
 • Udzielamy gwarancji na okres 3 miesięcy od daty naprawy na wymieniane podzespoły.

 • Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nieprzekraczającym 14 dni licząc od dnia przyjęcia urządzenia.

 • Gwarancja nie obejmuje części uznanych za sprawne.

 • W przypadku reklamacji alternatora lub rozrusznika nabywca jest zobowiązany dostarczyć wymontowany podzespół z pojazdu do punktu naprawy we własnym zakresie.

 • Uszkodzenie alternatora lub rozrusznika powstałe z winy użytkownika będzie naprawione na koszt odbiorcy.

 • Przed montażem rozrusznika lub alternatora prosimy o oczyszczenie gniazda montażowego rozrusznika, śrub, oraz końcówek przewodów.

 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za wady rozrusznika lub alternatora który nie został zamontowany w specjalistycznym zakładzie napraw.

 • Firma nie ponosi kosztów montażu lub demontażu , oraz kosztów dojazdu związanych z ewentualnym uszkodzeniem innych podzespołów samochodu.

 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty w tym utratę klientów , zmniejszenia sprzedaży lub zysków , utratę dobrego imienia lub szkód powstałych w związku z postępowaniem osób trzecich.

Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku :
 • Gwarancja nie obejmuje części uznanych za sprawne.

 • Uszkodzeń mechanicznych( przecięcie przewodów ,skaleczeń wirników , pęknięć , wykruszeń ,uderzeń itp)

 • Zalania płynami (olej , płyn wspomagania , paliwo itp)

 • Rozkręcenie podzespołu objętego gwarancją jest równoznaczne z jej utratą.

 • Niewłaściwego montażu i demontażu.

 • Przeciążenia rozrusznika (długotrwałe próby rozruchu ponad 3-4 sekundy ).

 • Niesprawnej stacyjki (uszkodzona sprężyna powrotu stacyjki itp)

 • Przeciążenie alternatora lub nieprawidłowego podłączenia.

 • W przypadku wadliwej instalacji elektrycznej jak i spadków napięć pomiędzy podzespołami.

 • Nienaładowania akumulatora do poziomu 100% sprawności prostownikiem zewnętrznym oraz gdy akumulator jest do wymiany z tytułu braku pojemności.

Płatności i odbiór zregenerowanych podzespołów :
 • Płatności przyjmujemy tylko w gotówce przed wydaniem towaru.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • Nieodebrany towar po okresie 14 dni od dnia naprawy zgodnie z naszym regulaminem przechodzi na własność warsztatu .Tym samym zleceniodawca zrzeka się praw do pozostawionego podzespołu do naprawy.

migaczregeneracja.pl 2014 © MaTTejovsky